WGZ „Mali Podróżnicy”

Wracamy ze zbiórkami do SP 48 im. Adama Próchnika, będą się one odbywały w piątki w godzinach 16:30 – 18:00.

Kadra

  • Paulina Perczak, tel 507 877 234
  • Julia Szymos