Historia Szczepu

Szczep -historia Hordy jako całości

 • LISTA KOMENDANTÓW

 1. Jerzy Laszuk Komendant Hordy do 1973 [zmarł w 2007r.]
 2. Maria Laszuk (Budaszewska) Komendantka Hordy od 1973 do 1976
 3. Piotr Gierak
 4. Barbara Wiśniewska do 1983
 5. Rafał Moskwa Komendant Hordy od 1980 do 1983
 6. Barbara Wiśniewska od 1983

 7. Martyna Parczewska-Rux
 8. Piotr Iwiński Komendant Hordy do 2006
 9. Łukasz Bereza Komendant Hordy od 2006 do 2011
 10. Marta Modelska Komendantka Hordy od 2011 do 2013
 11. Rafał Pawłowski Komendant Hordy od 2013 do 2017
 12. Aleksandra Burdon Komendantka Hordy od 2017
 • WAŻNE WYDARZENIA, CEZURY CZASOWE (np. zdobycie przydomku „Horda”)

1962

powstanie pierwszej drużyny

1968

obóz w sitnie, zdobycie przydomku horda

1991

pierwsza kolonia zuchowa Witka Trepkowskiego otwierająca długi bo aż 17 letni okres (w tym 1 rok przerwy) samodzielnych kolonii organizowanych na bardzo wysokim poziomie, w szczytowej formie pracujących na dwa turnusy

1992

secesja w hufcu ZHP Śródmieście -postaje hufiec Centrum. Horda pozostaje w hufcu Śródmieście

jest to także rok pierwszego rozpadu w środowisku

1994

drugi rozpad w środowisku

1996

hufiec Śródmieście występuję z ZHP powołując nową organizacje: Stowarzyszenie Harcerskie; Horda w tym nie uczestniczy, dołącza do hufca Centrum

1998

po zamianie szkół na 7 lat „tracimy” Sempołowską, zyskujemy za to ważną szkołę przy ul. Twardej

2000

połączenie wszystkich działających drużyn harcerskich w jedną liczebną, o dużym potencjale

2001

pierwsze zgrupowanie odmłodzonej hordy świadczące o renesansie środowisk

2011

przekazanie funkcji komendanta przez Ł.Bereze

2012

pięćdziesięciolecie Hordy

 

 • OPIS PRZEMIAN SZCZEPU PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA

(WERSJA BETA)

Lata sześćdziesiąte: genezis i pierwsze kroki środowiska

Lata siedemdziesiąte:

Lata osiemdziesiąte:

Lata dziewięćdziesiąte:

Pierwsze dziesięciolecie: Twarda epoka

Choć nazwa ulicy Twardej mogła by wskazywać na dominującą rolę roku 1998 i zamiany szkół, dzięki czemu w szkole przy tej ulicy działała Horda. Lecz początek dwudziestego wieku to przede wszystkim połączenie wszystkich drużyn w jedną, działającą w wymienionej już szkole oraz przejęcie jej przez duet Gajewska i Bereza. Dało to początek wielopoziomowej drużynie, która przez długie cztery lata zorganizowała szereg udanych obozów, ustanowiła tradycję popławisk (czyli biwaków na początku maja organizowanych w bazie) i dorobiła się licznej gromady harcerzy. Liczebność była także słabą stroną -coraz większa rozpiętość wieku uniemożliwiała zorganizowanie zbiórek w taki sposób by program był atrakcyjny dla wszystkich. To, a także rosnące aspiracje starszych harcerzy (niemożliwe do spełnienia w jednej tylko drużynie) spowodowały wydzielenie z drużyny starszych roczników (wszyscy urodzeni w roku 1988 i starsi) i utworzenie z nich drużyny wędrowniczej. Powstałe wcześniej drużyny starszoharcerska (Twarda) i harcerska (Teresińska), składające się z harcerzy niezwiązanych z wcześniejszą drużyną oraz gromada zuchowa „Trampki” wraz z wcześniej opisywaną drużyną składały się na szczep Horda w połowie dekady.

Kolejne pięć lat to rozrost szczepu ze wszystkimi tego dobrymi i złymi stronami. Twarda dalej pozostała „bastionem” czy też może raczej „epicentrum” działalności szczepu, niemniej nasze drużyny zaczęły działać w szkołach przy Sempołowskiej, Hożej, Fabrycznej (w kolejności chronologicznej). Liczba drużyn, gromad i klubów osiągnęła w roku 2008 poziom dziewięciu. Drużyny te nie przypominały jednak tej z początku dekady. Były to drużyny niezbyt liczebne (choć należy tu wspomnieć chlubne wyjątki, takie jak choćby Czarneccy). Niemniej szczep stawał się coraz większy i większy, co wpłynęło na jego pozycję w hufcu -z środowiska „trzymającego się z boku”, Horda stała się jednym z dwóch realnie działających szczepów a większość imprez hufcowych zaczęli szykować instruktorzy z Hordy (choćby WOŚP). Druga dekada to także zmiana na stanowisku komendanta: Piotr „Iwa” Iwiński przekazał pałeczkę Łukaszowi „Radarowi” Berezie, który podobnie jak poprzednik zaczął organizować zgrupowania podczas akcji letnich.

Nie można zamknąć opisu tej dekady przed jej końcem, podobnie jak i nie można nie wspomnieć o szczepie 26 z Pragi północ, który towarzyszył nam przez cały ten okres (w wymiarze harcerskim a dla niektórych i prywatnym…) oraz szczepie 53 z Mokotowa, który w podobnym charakterze zaczął nam towarzyszyć pod koniec dekady.

Drugie dziesięciolecie:

Początek drugiej dekady XXI wieku to kolejna zmiana na funkcji komendanta szczepu.