szukaj

historia

Wielce chlubna "Hordy" historia:

Horda powstała dokładnie 48 lat temu. Trudno nam opisać prawie pół wieku historii środowiska, stąd pomysł kategoryzacji i wprowadzenia pewnego schematu, który umożliwi czytelniejsze jej przedstawienie.

Zreformowaliśmy sposób wyświetlania historii, według poniższego schematu:

Tutaj znajdować się będą krótkie biogramy (ułożone alfabetycznie według nazwisk), z podkreśleniem harcerskich dokonań

Tutaj miejsca swojego doczekają się wszystkie drużyny działające w środowisku (zarówno działające do dziś jak i te historyczne). Wymienione będą alfabetycznie według ulicy przy której odbywały się ich zbiórki (w przypadku przenoszenia drużyn liczy się ostatnie miejsce). Informacja ta zawierać będzie (w miarę możliwości), dokładne daty działania, unikalne obrzędy.

Tutaj znajdzie się listy komendantów szczepu oraz najważniejszych dat, cezur czasowych w historii środowiska. Będzie tutaj także uzupełniania opisowa historia środowiska uwzględniająca wiele zewnętrznych czynników (co pozwoli lepiej zrozumieć zawiłe losy drużyn i szczepu)

Tutaj znajdzie się możliwie jak najbardziej ujednolicony opis sytuacji w gromadach i drużynach na przestrzeni dziesięcioleci. Ze względu na dużą samodzielność pionu zuchowego i harcerskiego opisy są osobne. By pełniej przedstawić sytuacje i kondycje jednostek akcje letnie (kolonie i obozy) wymieniane będą przy odpowiednich latach szkolnych .