płatności

numer konta | 28 1140 1010 0000 3752 2700 1010
tytułem | DSCZ imię+nazwisko DZIECKA + NUMER SZCZEPU + obóz/kolonia

zaliczka w wysokości 200 zł płatna do 16 kwietnia 2018 roku
reszta kwoty płatna do 4 czerwca 2018

Koszt obozu harcerskiego wynosi 1300zł
Koszt kolonii zuchowej wynosi 1100zł

Uwaga! W przypadku przekroczenia daty płatności zaliczki bądź reszty kwoty każdorazowa cena obozu/kolonii wzrasta o 100 zł!
W podpisywanych przez Państwa warunkach uczestnictwa (dla zuchów i dla harcerzy) znajduje się konkretne wyliczenie jaki bonus dają płatności w terminie!