szukaj

stopnie harcerskie

 1. Harcerka i harcerz przystępują do zdobywania stopni odpowiednich do etapu swojego rozwoju.
 2. Zadania na stopnie ochotniczki/młodzika, tropicielki/wywiadowcy harcerki i harcerze realizują głównie przez aktywny udział w życiu drużyny. Nad ich zdobywaniem czuwają opiekunowie, którymi są zgodnie ze zwyczajem środowiska, np. zastępowi, przyboczni, drużynowy.
 3. Zdobywanie stopni pionierki/odkrywcy, samarytanki/ćwika poprzedza sformułowanie przez harcerkę i harcerza indywidualnych zadań zgodnych z ideą i wymaganiami danego stopnia. W sformułowaniu tych zadań pomagają im opiekunowie, zgodnie ze zwyczajem środowiska, np. zastępowi, przyboczni, drużynowy.
 4. Zdobycie stopni harcerki orlej/harcerza orlego i harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej wymaga ułożenia indywidualnej próby na stopień. Planowanie i realizację prób na te stopnie wspiera opiekun próby. Może nim być harcerz w stopniu równym zdobywanemu albo wyższym lub instruktor (w przypadku stopnia harcerki orlej/harcerza orlego w stopniu przewodnika, a w przypadku stopnia harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej minimum w stopniu podharcmistrza).
 5. W szczególnych przypadkach drużynowy może dostosowywać wymagania stopnia do indywidualnych możliwości harcerki i harcerza (np. zdrowotnych), specyfiki pracy drużyny, warunków środowiska itp.
 6. Przy zamknięciu próby należy wziąć pod uwagę realizację wymagań na stopnie i postawę harcerki/harcerza.
 7. Decyzje w sprawie zatwierdzenia programu próby oraz o przyznaniu stopnia podejmują: w drużynie harcerskiej - drużynowy przy współudziale rady drużyny
 8. w drużynie starszoharcerskiej - rada drużyny
 9. w drużynie wędrowniczej - członkowie drużyny zgodnie z konstytucją drużyny Program próby musi być zapisany w karcie próby.
 10. Do prowadzenia prób HO i HR (zatwierdzenia programu próby oraz podjęcia decyzji o przyznaniu stopnia) można powołać kapitułę stopni przy drużynie, szczepie, związku drużyn lub hufcu. W skład kapituły mogą wchodzić tylko posiadający ten stopień harcerze i instruktorzy. Kapituła składa się przynajmniej z trzech członków. Szczegółowe zasady funkcjonowania kapituły określają członkowie kapituły, a zatwierdza komendant jednostki, przy której działa kapituła.
 11. Decyzje o otwarciu próby, zamknięciu i przyznaniu stopnia ogłasza drużynowy w rozkazie.
 12. Podsumowanie realizacji próby może odbywać się w sposób przyjęty w danym środowisku, np. bieg harcerski, ocena przez kapitułę stopni.
 13. Zdobycie stopnia potwierdza się wpisem do książeczki harcerskiej i oznaczeniem na pagonach (lub patkach w drużynach wodnych) munduru harcerskiego:
  • ochotniczka i młodzik - jedna belka,
  • tropicielka i wywiadowca - dwie belki,
  • pionierka i odkrywca - jedna krokiewka
  • samarytanka i ćwik - dwie krokiewki
  • harcerka orla i harcerz orli - jedna gwiazdka
  • harcerka Rzeczypospolitej i harcerz Rzeczypospolitej - dwie gwiazdki.
  • Dodatkowo stopnie można oznaczać nabiciem na krzyżu harcerskim:
  • pionierka i odkrywca - srebrna lilijka,
  • samarytanka i ćwik - złota lilijka,
  • harcerka orla i harcerz orli - złota lilijka i złoty okrąg,
  • harcerka Rzeczypospolitej i harcerz Rzeczypospolitej - złote: lilijka, okrąg i wieniec.